Refundacja na aparaty słuchowe z NFZFinansowe wsparcie NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia)

Od 01.01.2014 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie przez NFZ.

Etapy ubiegania się o refundację:

■ Wizyta u lekarza rodzinnego, który wyda skierowanie do lekarza laryngologa

■ Wizyta u lekarza laryngologa, podczas której lekarz po zapoznaniu się z dokumentacją pacjenta (wynik badania słuchu) wyda zlecenie na aparat słuchowy.

■ Punkt Ewidencji Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego należy się zgłosić z wnioskiem wypisanym przez lekarza laryngologa. Tu wniosek zostanie rozpatrzony i przyznana zostanie kwota refundacji do aparatu słuchowego.

 

Refundacja NFZ na aparaty słuchowe
Refundacje NFZ
Kryteria ubiegania się o dofinansowanie ze środków NFZ:

  1. Pacjent ma status osoby ubezpieczonej;
  2. W okresie ostatnich pięciu lat pacjent, który jest osoba dorosłą nie korzystał z dofinansowania z NFZ na zakup aparatu słuchowego; w przypadku dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia okres ten wynosi 3 lata; wyjątkiem jest refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np. systemy FM), która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko osobom do 26 r.ż., wysokość refundacji na urządzenia wspomagające wynosi 2750 zł;
  3. Pacjent posiada wystawione przez lekarza zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – wniosek NFZ na zakup aparatu słuchowego;

 

Dofinansowanie finansowe na aparaty słuchowePFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

proszę wstawić logo PFRON z naszej starej strony www

Część osób może dodatkowo otrzymać dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego od MOPR (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) oraz PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), które korzystają ze środków PFRON.

Aby otrzymać dofinansowanie ze środków MOPR lub PCPR osoba musi:

■ Posiadać grupę inwalidzką lub stopień niepełnosprawności (dzieci – dodatek pielęgnacyjny).

■ Posiadać wniosek zatwierdzony przez NFZ.

■ Mieć dochód, który nie przekracza kwoty ustalonej przez MOPR i PCPR (udokumentowany).

■ Mieć fakturę za zakupiony aparat słuchowy lub kosztorys.

■ Wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek w MOPR/PCPR.
Środki PFORN wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPR w większych miastach.

Wielkość refundacji jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla każdego województwa na konkretny rok kalendarzowy.

Szczegółowe informacje dotyczące refundacji MOPR i PCPR otrzymają Państwo w każdym z naszych gabinetów badań słuchu.

Zapraszamy do naszych gabinetów...

Piotrków Trybunalski – nowy gabinet

k/ PKP, obok postoju TAXI
P.O.W. 3A
Poniedziałek – piątek 8.30 – 16.30

tel. 507 507 558

Piotrków Trybunalski

DH „Mister” Gabinety Lekarskie Filipiak
Słowackiego 87/89
Poniedziałek / środa / piątek 8.30 – 16.30
Wtorek / czwartek 8.00 – 16.00

tel. 44 649 83 36 lub 501 593 153

Piotrków Trybunalski

Przychodnia MEDICALL
Wojska Polskiego 77
Poniedziałek – piątek 8.30 – 16.30

tel. 44 788 68 33 lub 512 192 998

Skierniewice

Kopernika 5
Poniedziałek – piątek 8.30 – 16.30

tel.  517 047 024 lub 517 046 981

Bełchatów

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
gabinet nr 1021 – I piętro
Czapliniecka 123
Środa 9.00 – 11.00;
Czwartek 9.00 – 17.00;
Piątek 9.00 – 14.00

tel. 506409037 lub 502 276 946

Opoczno

Dworcowa 5 – Przychodnia „ALMER”
Poniedziałek / czwartek 9.00 – 17.00
Wtorek 8.00 – 16.00

tel. 44 788 48 69 lub 510 271 056

Radomsko

Jagiellońska 36 – Szpital Powiatowy
gabinet 30A
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

tel. 501957862 lub 502 276 946

 Pajęczno

Wiśniowa 26 – Przychodnia SPZOZ
poniedziałek / wtorek / środa 8.30 – 15.00

tel. 34 375 11 97 lub 506 269 958

 Tomaszów Mazowiecki

97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
Jerozolimska 14

pon- pt: 8:30 – 16:30
sobota: 9:00-13:00

tel.:  44 645 47 29 lub 789 023 916

 Drzewica

Przychodnia Rejonowa Podstawowa Opieka Zdrowotna

26-340 Drzewica
ul. Stawowa 27

pon – 13:00 – 15:00
środa – 8:00-11:00

tel.:  510 271 056

 Jelnia

NZOZ Przychodnia Rodzinna „DOM-MED”

Jelnia 1

pon – 15:00 – 17:00

tel.:  510 271 056

Facebook