Dlaczego dwa aparaty słuchowe?

Słyszenie spełnia wiele zadań, jednak podstawą jest porozumiewanie się. Obuuszne słyszenie konieczne jest do percepcji dźwięków i potrzebne dla orientacji np. pozwala usłyszeć zbliżający się pojazd i go zlokalizować. Pozwala na odróżnianie jednego z wielu jednocześnie występujących dźwięków, czyli ułatwia słyszenie selektywne.

Ze względu na korzyści wynikające z obuusznego słyszenia w przypadku osoby mającej ubytek słuchu w obu uszach, zalecane jest stosowanie dwóch aparatów słuchowych.

Korzyści wynikające z noszenia dwóch aparatów słuchowych:

■ Lepsza zdolność określania kierunków, z których dochodzi dźwięk; – z jednym aparatem możemy zlokalizować sygnał dochodzący z jednej strony głowy tylko 180 stopni, natomiast przy dwóch aparatach słuchowych – 360 stopni.

■ Lepsze rozumienie mowy oraz większy zasięg słyszenia

■ Poprawa słyszenia z odległości np. rozumienie mowy przy jednym aparacie z 3,5 m, w dwóch aparatach nawet do 12 m.

■ Lepsze rozumienie mowy w grupie osób oraz w hałaśliwym otoczeniu

■ Większa pewność siebie niezależnie od sytuacji, w której się znajdujemy. Słyszenie obuuszne poprawia zdolność tłumienia szumów w tle rozmowy oraz ułatwia jej zrozumienie.

■ Efekt sumowania głośności – pozwala na obniżenie wzmocnienia w dwóch aparatach słuchowych, co zmniejsza ryzyko wystąpienia sprzężenia zwrotnego (pisków aparatów). Efekt ten pożądany jest w przypadku głębokiego niedosłuchu dla osiągnięcia niezbędnej głośności.

■ Zmniejszenie ryzyka deprywacji słuchu, która polega na traceniu przez nasz mózg umiejętności przetwarzania informacji w wyniku niepobudzania ucha ( bez aparatu sł.) bodźcami dźwiękowymi. Podczas noszenia dwóch aparatów słuchowych, trenujemy oboje uszu i zapobiegamy pogorszeniu rozumienia mowy w drugim, nieprotezowanym uchu.

■ Lepsza jakość dźwięku i jego identyfikacja

■ Jakość dźwięku jest bardziej komfortowa, a wiele dźwięków hałasu, szumów i słów jest łatwiej rozróżniania

■ Pełne, komfortowe słyszenie

Badania wykazały, że używanie aparatów słuchowych ma również pozytywny wpływ na wiele aspektów życia: *1)

■ poprawiają się relacje interpersonalne (zwłaszcza w przypadku osób z ubytkiem słuchu od lekkiego do średniego), a zmniejszają problemy ze znalezieniem partnerów i przyjaciół,

■ zwiększa się zdolność zarobkowa (zwłaszcza w przypadku osób z cięższym niedosłuchem),

■ zanika poczucie bycia dyskryminowanym z powodu niedosłuchu,

■ obniża się poziom złości i frustracji,

■ zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia depresji i jej objawów,

■ powraca równowaga emocjonalna,

■ zmniejsza się możliwość odczuć paranoidalnych,

■ polepsza się stan zdrowia i rzadziej występuje ból,

■ zwiększa się aktywność społeczna w grupie.

1) The Hearing Review ‘Quantifying the Obvious: The Impact of Hearing Instruments on Quality of Life’, Sergei Kochkin, Ph.D. i Carole M. Rogin, MA, styczeń 2000.

Zapraszamy do naszych gabinetów...

Piotrków Trybunalski – nowy gabinet

k/ PKP, obok postoju TAXI
P.O.W. 3A
Poniedziałek – piątek 8.30 – 16.30

tel. 507 507 558

Piotrków Trybunalski

DH „Mister” Gabinety Lekarskie Filipiak
Słowackiego 87/89
Poniedziałek / środa / piątek 8.30 – 16.30
Wtorek / czwartek 8.00 – 16.00

tel. 44 649 83 36 lub 501 593 153

Piotrków Trybunalski

Przychodnia MEDICALL
Wojska Polskiego 77
Poniedziałek – piątek 8.30 – 16.30

tel. 44 788 68 33 lub 512 192 998

Skierniewice

Kopernika 5
Poniedziałek – piątek 8.30 – 16.30

tel.  517 047 024 lub 517 046 981

Bełchatów

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
gabinet nr 1021 – I piętro
Czapliniecka 123
Środa 9.00 – 11.00;
Czwartek 9.00 – 17.00;
Piątek 9.00 – 14.00

tel. 506409037 lub 502 276 946

Opoczno

Dworcowa 5 – Przychodnia „ALMER”
Poniedziałek / czwartek 9.00 – 17.00
Wtorek 8.00 – 16.00

tel. 44 788 48 69 lub 510 271 056

Radomsko

Jagiellońska 36 – Szpital Powiatowy
gabinet 30A
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

tel. 501957862 lub 502 276 946

 Pajęczno

Wiśniowa 26 – Przychodnia SPZOZ
poniedziałek / wtorek / środa 8.30 – 15.00

tel. 34 375 11 97 lub 506 269 958

 Tomaszów Mazowiecki

97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
Jerozolimska 14

pon- pt: 8:30 – 16:30
sobota: 9:00-13:00

tel.:  44 645 47 29 lub 789 023 916

 Drzewica

Przychodnia Rejonowa Podstawowa Opieka Zdrowotna

26-340 Drzewica
ul. Stawowa 27

pon – 13:00 – 15:00
środa – 8:00-11:00

tel.:  510 271 056

 Jelnia

NZOZ Przychodnia Rodzinna „DOM-MED”

Jelnia 1

pon – 15:00 – 17:00

tel.:  510 271 056

Facebook