• 24 KWI 15
  • 0
  Ubytek słuchu a cukrzyca

  Ubytek słuchu a cukrzyca

  Ubytek słuchu a cukrzyca

  „Ubytek słuchu występuje około dwa razy częściej u osób dorosłych z cukrzycą typu 2 (co stanowi 95% wszystkich przypadków cukrzycy w USA) w porównaniu do tych, którzy nie maja tej choroby.”

  Ubytek słuchu jest bardziej powszechny u osób z cukrzycą.

  Lekarze maja kolejny powód, aby rekomendować pacjentom zgłaszanie swojego ubytku słuchu. Naukowcy odkryli wyższy wskaźnik występowania ubytku słuchu u osób z cukrzycą. Ubytki te obejmują pełen zakres częstotliwości, z nieco silniejszym wskazaniem na głębsze ubytki w zakresie częstotliwości wysokich. Osłabienie słuchu w niskich lub średnich częstotliwościach wystąpiło u około 21% z 399 dorosłych z cukrzycą w porównaniu do około 9% z 4741 dorosłych bez tej choroby. Osłabienie słuchu w zakresie częstotliwości wysokich wystąpiło u 54% osób z cukrzycą w porównaniu do 32% osób bez cukrzycy.[1]

  Inne znaczące badanie zostało przeprowadzone przez uczestników National Health oraz Nutrition Exsamination Survey w latach 1999 i 2004. Spośród ponad 5000 przebadanych, ubytek słychu stwierdzono u 15% osób bez cukrzycy oraz u ponad 30%  u osób u których rozpoznano tę chorobę.[2] Grupy badawcze doszły do wniosku, że przesiewowe badania słuchu mogą umożliwić wczesną medyczną interwencję, która mogłaby poprawić słuch u dorosłych z cukrzycą.

  „U diabetyków istnieje 2.15 razy większe ryzyko wystąpienia ubytku słuchu niż u osób bez cukrzycy. W kryterium podziału według wieku, u osób poniżej 60 roku życia występuje 2.61 razy większe ryzyko niedosłuchu, a u osób powyżej 60 roku życia 1.58 razy większe ryzyko niedosłuchu.”[3]

  Istnieją dowody, że cukrzyca może prowadzić do odbiorczego ubytku słuchu.

  Badania pośmiertne chorych na cukrzycę wykazały, że cukrzyca może prowadzić do odbiorczego ubytku słuchu przez uszkodzenia nerwów i naczyń krwionośnych w uchu wewnętrznym z powodu patologicznych zmian, które są związane z chorobami takimi jak:

  ■ stwardnienie tętnicy błędnika,

  ■ zwężenie prążka naczyniowego,

  ■ zanik spiralnych zwojów nerwowych,

  ■ demielinizacja nerwu ósmego.

  To pokazuje, że uszkodzenie jest bardziej powszechne u pacjentów z cukrzycą typu 2.

  „Jest możliwe, że pacjenci w początkowej fazie cukrzycy maja normalny lub prawie normalny słuch, cierpią tylko na postępującą formę niedosłuchu odbiorczego.”[4]

  Lekarze są zachęcani do informowania swoich pacjentów o wyraźnym związku między ubytkiem słuchu i cukrzycą.

  Wskazane jest, aby pacjenci, którzy nie mają jeszcze zdiagnozowanej cukrzycy, wiedzieli, że badanie słuchu jest ważne nie tylko ze względu na sam niedosłuch – może ono bowiem umożliwić wczesne zdiagnozowanie cukrzycy lub innych chorób sercowo-naczyniowych. Należy zachęcać pacjentów do zgłaszania każdego podejrzewanego lub znanego ubytku słuchu lekarzom pierwszego kontaktu dla dobra ich ogólnego stanu zdrowia.

  Pacjentom, którzy mają zdiagnozowaną cukrzycę należy przypomnieć, że ubytek słuchu może być potencjalnym powikłaniem oraz zachęcać ich do wykonywania corocznych badań słuchu. Im szybciej ubytek słuchu będzie zdiagnozowany, tym bardziej skuteczne może okazać się leczenie.

  [1] National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). Annals of Internal Medicine. 2008

  [2] Annals of Internal Medicine. NiH Public Access. Diabetes and Hearing Impairment in the United States: Audiomertic Evidence from the National Health and Nutrition Examination Surveys 1999-2004. Kathlen E. Bainbridge, PhD, et al. 2008

  [3] Fox News.com Diabetes may be linked to hearing loss, study finds. 2012 (http://www.foxnews.com/health/2012/12/03/diabetes-may-be-linked-to-hearing-loss-study-finds/)

  [4] Hendricks, J. et al. (2006). Progressive sensorineural hearing impairment  in maternally inherited diabetes mellitus and deafness (MIDD). Otology Neurotology. 27, 6, 802-808

  Leave a reply →

Facebook