• 08 LUT 13
  • 0

  Usłysz stereo, dlaczego warto nosić dwa aparaty słuchowe

  Dlaczego dwa aparaty słuchowe?

  Słyszenie spełnia wiele zadań, jednak podstawą jest porozumiewanie się. Obuuszne słyszenie konieczne jest do percepcji dźwięków i potrzebne dla orientacji np. pozwala usłyszeć zbliżający się pojazd i go zlokalizować. Pozwala na odróżnianie jednego z wielu jednocześnie występujących dźwięków, czyli ułatwia słyszenie selektywne.

  Ze względu na korzyści wynikające z obuusznego słyszenia w przypadku osoby mającej ubytek słuchu w obu uszach, zalecane jest stosowanie dwóch aparatów słuchowych.

  Obuuszne protezowanie słuchu

  Korzyści wynikające z noszenia dwóch aparatów słuchowych:

  ■ Lepsza zdolność określania kierunków, z których dochodzi dźwięk; – z jednym aparatem możemy zlokalizować sygnał dochodzący z jednej strony głowy tylko 180 stopni, natomiast przy dwóch aparatach słuchowych – 360 stopni.

  ■ Lepsze rozumienie mowy oraz większy zasięg słyszenia

  ■ Poprawa słyszenia z odległości np. rozumienie mowy przy jednym aparacie z 3,5 m, w dwóch aparatach nawet do 12 m.

  ■ Lepsze rozumienie mowy w grupie osób oraz w hałaśliwym otoczeniu

  ■ Większa pewność siebie niezależnie od sytuacji, w której się znajdujemy. Słyszenie obuuszne poprawia zdolność tłumienia szumów w tle rozmowy oraz ułatwia jej zrozumienie.

  ■ Efekt sumowania głośności – pozwala na obniżenie wzmocnienia w dwóch aparatach słuchowych, co zmniejsza ryzyko wystąpienia sprzężenia zwrotnego (pisków aparatów). Efekt ten pożądany jest w przypadku głębokiego niedosłuchu dla osiągnięcia niezbędnej głośności.

  ■ Zmniejszenie ryzyka deprywacji słuchu, która polega na traceniu przez nasz mózg umiejętności przetwarzania informacji w wyniku niepobudzania ucha ( bez aparatu sł.) bodźcami dźwiękowymi. Podczas noszenia dwóch aparatów słuchowych, trenujemy oboje uszu i zapobiegamy pogorszeniu rozumienia mowy w drugim, nieprotezowanym uchu.

  ■ Lepsza jakość dźwięku i jego identyfikacja

  ■ Jakość dźwięku jest bardziej komfortowa, a wiele dźwięków hałasu, szumów i słów jest łatwiej rozróżniania

  ■ Pełne, komfortowe słyszenie

  aparaty-obuuszne-protezowanie-02

  Badania wykazały, że używanie aparatów słuchowych ma również pozytywny wpływ na wiele aspektów życia: *1)

  ■ poprawiają się relacje interpersonalne (zwłaszcza w przypadku osób z ubytkiem słuchu od lekkiego do średniego), a zmniejszają problemy ze znalezieniem partnerów i przyjaciół,

  ■ zwiększa się zdolność zarobkowa (zwłaszcza w przypadku osób z cięższym niedosłuchem),

  ■ zanika poczucie bycia dyskryminowanym z powodu niedosłuchu,

  ■ obniża się poziom złości i frustracji,

  ■ zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia depresji i jej objawów,

  ■ powraca równowaga emocjonalna,

  ■ zmniejsza się możliwość odczuć paranoidalnych,

  ■ polepsza się stan zdrowia i rzadziej występuje ból,

  ■ zwiększa się aktywność społeczna w grupie.

  1) The Hearing Review ‘Quantifying the Obvious: The Impact of Hearing Instruments on Quality of Life’, Sergei Kochkin, Ph.D. i Carole M. Rogin, MA, styczeń 2000.

  Leave a reply →

Facebook