DOFINANSOWANIE
​APARATU ZE ŚRODKÓW ​NFZ I PFRON

 

Zasady dotyczące warunków dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2017 roku. Dokument, oprócz wskazania dwóch grup aparatów słuchowych oraz odrębnej grupy stworzonej dla systemów wspomagających słyszenie, precyzyjnie określa limity finansowania urządzeń, z puli środków NFZ, wysokość odpłatności, jaką muszą ponosić pacjenci, jak również kryteria przyznawania refundacji.Kto może zlecić pacjentowi aparat słuchowy?


Wspomniane wcześniej rozporządzenie dokładnie precyzuje zamkniętą listę lekarzy, którzy uprawnieni są do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Lista ta obejmuje siedem specjalności lekarskich:

 • laryngologię
 • audiologię i foniatrię
 • audiologię
 • otolaryngologię
 • otolaryngologię dziecięcą
 • otorynolaryngologię
 • otorynolaryngologię dziecięcą.

 

Ubiegając się zatem o refundację do aparatów słuchowych w pierwszej kolejności powinniśmy udać się do jednego ze wspomnianych powyżej specjalistów, np. laryngologa, który wystawi odpowiednie zlecenie na zaopatrzenie. Następnie z wypisanym przez lekarza wnioskiem należy udać się do punktu ewidencji NFZ, gdzie wniosek zostanie potwierdzony oraz przyznana zostanie odpowiednia kwota refundacji do aparatów słuchowych. Kolejnym krokiem jest wybór punktu protetyki słuchu, w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego.Zasady refundacji


Zasady refundacji zawarte w rozporządzeniu podzielone zostały na dwie grupy:


APARATY SŁUCHOWE NA PRZEWODNICTWO POWIETRZNE

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia
Refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL. Refundacja w tym przypadku przyznawana jest raz na trzy lata.

 

Osoby dorosłe po 26 roku życia
refundacja obejmuje kwotę 700 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL. Kolejna refundacja możliwa jest tutaj po upływie 5 lat.Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane
Refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL. Po upływie 5 lat można starać się o ponowną refundację.

 

Status osoby Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji
Osoba dorosła
(uszkodzenie słuchu powyżej 40 dB)
​2 x 1000 zł
(do dwóch aparatów)
​​70% ​2 x 700 zł
Inwalidzi wojenni
(wymagana legitymacja)
​2 x 1000 zł ​100% ​2 x 1000 zł
​​Dzieci i młodzież do 26 roku życia
(uszkodzenie słuchu powyżej 30 dB)
​2 x 2000 zł ​100% ​2 x 2000 zł

 

APARATY SŁUCHOWE NA PRZEWODNICTWO KOSTNE

Dla dzieci do 26 roku życia, refundacja NFZ obejmuje kwotę 1800 zł (refundacja na dwa aparaty, jeśli niedosłuch przekroczy 30 dB HL), zaś w przypadku dorosłych (po 26 roku życia)- 1260 zł (refundacja na dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL).

 

Status osoby Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji
Osoba dorosła ​2 x 1800 zł ​​70% ​2 x 1260 zł
Inwalidzi wojenni ​2 x 1800 zł ​100% ​2 x 1800 zł
​​Dzieci i młodzież do 26 roku życia ​2 x 1800 zł ​100% ​2 x 1800 zł

 

WKŁADKA USZNA

Status osoby Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji
Osoba dorosła ​2 x 50 zł ​​100% ​2 x 50 zł
Inwalidzi wojenni ​2 x 50 zł ​100% ​2 x 50 zł
​​Dzieci i młodzież do 26 roku życia ​2 x 60 zł ​100% ​2 x 60 zł

 

Odrębną grupą wyrobów, na które pacjent może uzyskać dodatkowe finansowanie ze środków publicznych, są systemy wspomagające słyszenie. Refundacja obejmuje tutaj kwotę 2750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat, w szczególności pacjentom, u których wada słuchu utrudnia lub ogranicza zrozumienie mowy. Resztę kosztów, w dużej mierze pokrywa PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).Jak otrzymać dofinansowanie?

 

Aby otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON, do których zaliczamy MOPR (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dla osób zamieszkujących dane miasto) lub PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi:

 • posiadać grupę inwalidzką lub stopień niepełnosprawności,
 • posiadać wniosek zatwierdzony przez NFZ,
 • mieć dochód, który nie przekracza kwoty ustalonej przez MOPR i PCPR,
 • posiadać kosztorys, ofertę na aparat/y słuchowy/e,
 • wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek w MOPR/PCPR.

 

Środki PFORN wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz MOPR w większych miastach. Wielkość refundacji jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla każdego województwa na konkretny rok kalendarzowy.

 

 

 

 

 

 

ZNAJDŹ NASZ GABINET

 

 

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

 

PRZETESTUJ APARATY

BEZPŁATNIE I BEZ ZOBOWIĄZAŃ.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIE JUŻ DZIŚ

 

Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu umówienia terminu wizyty w wybranym przez Państwa gabinecie.

 

 

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.