BADANIA SŁUCHU U DOROSŁYCH

 

Badanie słuchu powinien zrobić każdy, kto odczuwa pogorszenie słuchu, a profilaktycznie każdy po 50 roku życia. Okresowe badania słuchu konieczne są w przypadku osób pracujących w hałasie, na wysokości, u pilotów samolotów, pracowników służb mundurowych, pływaków, nurków. Badania te konieczne są u osób zażywających leki ototoksyczne, które mogą pogorszyć słuch, u osób z przewlekłym zapaleniem uszu lub z niedosłuchem.

Badania słuchu dzielimy na badania słuchu obiektywne, czyli takie, których wyniki są uzyskiwane bez udziału badanego oraz badania słuchu subiektywne, czyli wymagające współpracy pacjenta. Szczegółowe badanie przeprowadzone przez specjalistę pozwoli ustalić rodzaj zaburzenia i stopień niedosłuchu, a także dopasować rodzaj terapii.

 

 

  

Subiektywne badania słuchu

 

  • Audiometria tonalna


Jest badaniem mającym na celu określenie progu słyszenia na drodze powietrznej i kostnej w zakresie badanych częstotliwości. Inaczej mówiąc audiometria tonalna pokazuje nam stan komórek słuchowych w ślimaku ucha wewnętrznego. Celem badania jest ustalenie progu słuchu tj. minimalnego natężenia dźwięku, które słyszy pacjent. Badanie audiometrii tonalnej jest badaniem bezbolesnym. Przeprowadzane jest w specjalnych słuchawkach dla przewodnictwa powietrznego i kostnego, oddzielnie dla ucha prawego i lewego. Do ucha podawane są dźwięki o określonej częstotliwości (tj. wysokość tonu) i natężeniu (tj. głośności), a zadaniem pacjenta jest naciskanie przycisku w momencie usłyszenia bodźca.

Wynikiem badania jest wykres – audiogram z krzywą progową słyszenia dla przewodnictwa powietrznego i kostnego, na podstawie którego możliwe jest określenie wielkości ubytku słuchu.
Czas trwania od 15 min do 30 min.

 

  • Audiometria słowna


Jest badaniem stosowanym w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej . Służy ocenie zrozumienia mowy słyszanej przez osobę badaną. Test ten pomaga lekarzowi lub protetykowi słuchu ocenić tzw. socjalną wydolność słuchu, a więc zdolności do komunikacji. Celem badania jest ustalenie krzywej dyskryminacji, tj. krzywej rozumienia mowy dla poszczególnych poziomów natężeń podawanego bodźca dźwiękowego (w tym przypadku mowy). Audiometria słowna jest wykorzystywana do diagnostyki rodzajów niedosłuchów, przy zaburzeniach równowagi, zawrotach głowy, jak i również jest badaniem bardzo pomocnym podczas protezowania aparatami słuchowymi. Badanie audiometrii słownej jest badaniem nieinwazyjnym tzn. bezbolesnym. Wykonywane jest w specjalnych słuchawkach na przewodnictwo powietrzne. Badanie wykonywane jest oddzielnie dla ucha prawego i lewego. Do ucha podawany są wyrazy / liczby na różnych poziomach natężenia dźwięku, natomiast zadaniem osoby badanej jest powtarzanie materiału dźwiękowego zaraz po jego podaniu. Wynikiem badania audiometrii słownej jest krzywa dyskryminacji pokazująca procentowy zakres rozumienia mowy na danym poziomie natężenia bodźca. Wynik stanowi uzupełnienie diagnostyczne.

Czas trwania od 20 min do 30 min.

 

  • Audiometria słowna w wolnym polu


Badanie to określa zdolności zrozumienia mowy przy różnym jej natężeniu. Przeprowadza się je przy użyciu głośników podłączonych do audiometru umieszczonych w odległości 1 m po obu stronach badanej osoby. Zadaniem pacjenta jest powtarzanie słów , które usłyszał z głośników. Badanie to pozwala m.in. na ocenę skuteczności dopasowania aparatów słuchowych .Badanie bezbolesne.

Czas trwania od 15 min do 30 min

 

  •  Próba SISI


Próba zróżnicowania głośności, służy do określania zdolności różnicowania zmiany natężenia bodźca. Wykonywana jest w celu określania charakteru (miejsca uszkodzenia ). Nadaje się ton , zadaniem pacjenta jest sygnalizowanie kiedy usłyszy chwilowe modulacje dźwięku.

Czas trwania badania od 15 min do 30 min.

 

  • Próba Webera

 

Metoda polegająca na przyłożeniu słuchawki do czoła lub szczytu czaszki pacjenta. Zadaniem chorego jest określenie w którym uchu dźwięk jest słyszalny głośniej.

Czas trwania badania od 15 min do 20 min.


Obiektywne badania słuchu

 

  • Odpowiedzi słuchowe z pnia mózgu (ABR/Bera)


Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. Badanie polega na rejestrowaniu czynności bioelektrycznej powstającej w wyższych piętrach drogi słuchowej, w odpowiedzi na bodźce słuchowe podawane do ucha. Wykonywane jest w celu określenia progu słyszenia Pacjenta oraz miejsca wystąpienia niedosłuchu. Badanie ABR wymaga, aby na głowie i skroniach pacjenta zostały umieszczone elektrody, oprócz tego osoba badana ma na uszach słuchawki, z których wydobywają się dźwięki o różnej częstotliwości. Elektrody mierzą reakcje nerwowe pnia mózgu.

Wynik badania dostaje się od razu natomiast na opis czeka się do 7 dni.
Czas trwania badania od 1 godz. do 2 godz.

 

  • Otoemisja akustyczna (OAE)


Nieinwazyjne badanie oceniające możliwość układu słuchowego do przetwarzania dźwięku. Wykonywane jest za pomocą sondy umieszczanej w zewnętrznym kanale usznym. Dźwięk podawany jest do ucha, a urządzenie odbiera odpowiedź ze strony układu słuchowego i obrazuje je w postaci DP-gramu.

Czas trwania od 20 min do 30 min.

 

  • Typanometria (audiometria impedancyjna)


Nieinwazyjna metoda badania ucha środkowego polegająca na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w kanale słuchowym. Badanie umożliwia zdiagnozowanie perforacji błony bębenkowej lub stwierdzenie występowanie płynu w uchu środkowym. Jest nieinwazyjne, jednak wymaga małej ruchliwości podczas wykonywania pomiaru. Polega na wprowadzeniu do ucha sondy zakończonej nasadką dobraną do wielkości ucha.

Czas trwania około 20 min.

 

  • Behawioralne testy słuchu


Behawioralne testy słuchu pozwalają sprawdzić jak Pacjent słyszy i jak reaguje na dźwięki o różnej częstotliwości i natężeniu prezentowane z głośników lub słuchawek. Celem badania jest ustalenie progu słuchu, tj. minimalnego natężenia dźwięku, które słyszy Pacjent. Osoba badana ma za zadanie naciskanie przycisku w momencie słyszenia dźwięku, podnoszenie ręki, wskazywanie rysunku itp.
Wynikiem badania jest wykres, tzw. audiogram z krzywa progowa słyszenia dla przewodnictwa powietrznego i kostnego, na podstawie którego możliwe jest określenie wielkości ubytku słuchu.

 

POWRÓT

 

ZNAJDŹ NASZ GABINET

 

 

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

 

PRZETESTUJ APARATY

BEZPŁATNIE I BEZ ZOBOWIĄZAŃ.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIE JUŻ DZIŚ

 

Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu umówienia terminu wizyty w wybranym przez Państwa gabinecie.

 

 

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.